O firme

Výroba súčiastok a kooperácie v oblasti obrábania kovov

Kooperácie a výroba súčiastok v oblasti obrábania kovov je hlavným zameraním firmy LB TRADING s.r.o. kde súčasný majitelia firmy otec Ing. Ladislav Buranský, ktorý pracuje v oblasti strojárstva už 40 rokov predtým ako vrcholový zamestnanec koncernu ZŤS Dubnica nad Váhom so synom Martinom založili firmu na komplexné riešenia v oblasti strojárstva. Činnosť firmy je hlavne zameraná na kooperácie v oblasti obrábania, sústruženia, frézovania, brúsenia rôznych komponentov, vrátane ich tepelného spracovania, ako aj povrchových úprav.

Firma LB TRADING s.r.o. sa venuje dodávkam strojárskych náhradných dielov na území európskej únie. Našou politikou je dodávať zákazníkom výrobky vyrobené na hotovo vrátane brúsenia, tepelných spracovaní, povrchových úprav atď. Keďže požiadavky najmä zahraničných firiem sú primárne dodávky dielov na hotovo, vrátane transportu spoločne s overenými kooperantmi, vieme ponúknuť zaujímavé portfólio výrobkov hlavne vrátane tepelného spracovania, chrómovania, zinkovania už od malých súčiastok ako napr. ozubené kolesá, čapy, podložky, skrutky vyrábané podľa špeciálnych požiadaviek. Na druhej strane ponúkame aj dodávky väčších dielov, nakoľko zákazníci majú častokrát požiadavky všetko od jedného dodávateľa „all from one supplier“. Zaujímavé je dodanie 10ton-ového hriadeľa a ozubeného kolesa o váhe 50gramov, kde na tomto príklade ukazujeme rôznorodosť dodávaných dielov.

 

Hlavným poslaním našej spoločnosti je korektný a individuálny prístup k zákazníkom kde ponúkame súčinnosť aj pri riešení rôznych technických problémov a následnej prípravy cenovej ponuky.

Na základe výhľadov kľúčových zákazníkov zabezpečujeme dodávky priamo na montážne pracovisko kde sa diely vyložia rovno k montáži stroja, v prípade ak sa jedná o opravu alebo montáž v externom prostredí. Toto je možné vďaka korektným dohodám s odberateľmi, s ktorými sú podpísané zmluvy o dodávkach náhradných dielov. Taktiež ponúkame zákazníkom držanie súčiastok na sklade, nazývané ako bezpečnostný sklad „safety stock“.

Ďalej našim zákazníkom ponúkame služby konštrukcie v bežných formátoch CAD. Od návrhov jednoduchých súčiastok až po komplet dokumentácie a návrhy jednoúčelových strojov a zariadení.